Door persoonlijke omstandigheden zullen er de komende jaren geen puppy's geboren worden